Study visit alle mitilicolture: al via il progetto Poseidone

Study visit alle mitilicolture: al via il progetto Poseidone

25 luglio 2023

Fisici e climatologi dell’ICTP in visita alle mitilicolture della Riserva UNESCO
La study visit dà il via alle attività del WWF AMP Miramare per il Progetto INTERREG “POSEIDONE”

Tutto pronto in AMP Miramare per accogliere i partecipanti delle due Summer School Internazionali, organizzate dall’ICTP/CLIVAR, in cui oltre cento tra docenti e ricercatori esperti in climatologica, oceanografia e cambiamenti climatici saranno accompagnati dallo staff del WWF che si occupa dei piani di monitoraggio subacqueo e avifaunistico in una study visit presso gli impianti di mitilicoltura presenti lungo la costiera triestina da Grignano a Santa Croce, all’interno della zona di transizione marina della Riserva di Biosfera MaB UNESCO di Miramare.

Le due study visit – in programma il 26 luglio e il 4 agosto – saranno un’importante occasione per far loro scoprire l’importanza e il valore dei servizi ecosistemici resi dalle mitilicolture all’ambiente naturale in quanto veri hotspot di biodiversità creati dall’uomo, con numerose specie protette di interesse comunitario, nonché siti di alimentazione e nidificazione di specie migratrici marino-costiere.

Ma non solo: i servizi ecosistemici legati alle mitilicolture riguardano anche il benessere e la salute dell’uomo e la resilienza delle comunità locali, in quanto rappresentano una concreta opportunità di riduzione della pressione di pesca e di sovrasfruttamento delle risorse marine.

Imbarcati su Flabellina, l’imbarcazione elettrica ecologica e silenziosa della flotta dell’AMP, o impegnati in attività di seawatching,  i partecipanti esploreranno sopra e sotto le acque protette dell’AMP per scoprire la grande ricchezza di habitat e specie qui presenti e riflettere, con i nostri biologi, sul ruolo che le aree marine protette, assieme ai sistemi produttivi estensivi come le mitilicolture, possono rivestire nel contrasto alla perdita di biodiversità e agli effetti dei cambiamenti climatici. 

Sperimenteranno così sia le tecniche di monitoraggio avifaunistico costiero da barca che il visual census subacqueo attraverso lo snorkeling, sempre accompagnati dal team di esperti dell’AMP che effettueranno i monitoraggi triennali previsti da POSEIDONE.

                                                         ________________________________

25. julij 2023

Fiziki in klimatologi ICTP na obisku na gojiščih školjk v Unescovem rezervatu
S študijskim obiskom se začenjajo dejavnosti WWF AMP Miramare za projekt INTERREG “POSEIDONE”

V AMP Miramare je vse pripravljeno za sprejem udeležencev dveh mednarodnih poletnih šol v organizaciji ICTP/CLIVAR, na katerih bo več kot sto predavateljev in raziskovalcev, specializiranih za klimatologijo, oceanografijo in podnebne spremembe, v spremstvu osebja WWF, zadolženega za načrte spremljanja podvodne in avifavne, obiskalo ribogojnice školjk ob tržaški obali od Grignana do Santa Croce, na prehodnem morskem območju Unescovega biosfernega rezervata Miramare MaB.

To bo zanje pomembna priložnost, da odkrijejo pomen in vrednost ekosistemskih storitev, ki jih ribogojnice školjk nudijo naravnemu okolju kot resnična žarišča biotske raznovrstnosti, ki jih je ustvaril človek, s številnimi zavarovanimi vrstami v interesu Skupnosti ter prehranjevališči in gnezdišči morskih obalnih selitvenih vrst.

Vendar to še ni vse: ekosistemske storitve, povezane z ribogojnicami školjk, vplivajo tudi na blaginjo in zdravje ljudi ter odpornost lokalnih skupnosti, saj predstavljajo konkretno priložnost za zmanjšanje ribolovnega pritiska in prelova morskih virov.

Udeleženci se bodo vkrcali na Flabellino, tihi, okolju prijazni električni čoln flote MPA, ali se udeležili dejavnosti opazovanja morja in raziskovali zaščitene vode MPA nad in pod njimi ter odkrivali bogastvo tukajšnjih habitatov in vrst ter skupaj z našimi biologi razmišljali o vlogi, ki jo imajo lahko zaščitena morska območja skupaj z ekstenzivnimi proizvodnimi sistemi, kot je gojenje školjk, v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti in učinkom podnebnih sprememb. 

Tako bodo preizkusili tako tehnike spremljanja obalne avifavne s čolna kot podvodnega vizualnega popisa s potapljanjem, pri čemer jih bo vedno spremljala ekipa strokovnjakov za zavarovana območja, ki bodo izvajali triletno spremljanje, ki ga načrtuje POSEIDONE.